Добавяне на сензор за температура и наляганя към Raspberry pi

За целта ви е нужен BMP085 или BMP180 сензор, raspberry pi и няколко кабелчета.

BMP085 e с i2c дигитален интерфайс затова е необходимо да инсталираме следните програмки в операционата на raspberry pi.

Изпълняваме следните команди:


sudo apt-get install -y python-smbus
sudo apt-get install -y i2c-tools
sudo nano /etc/modules

и добавяме


i2c-bcm2708

i2c-dev

към файла.

Редактираме  /boot/config.txt

sudo nano /boot/config.txt

Добавяме следното

dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on

за да активираме i2c и след това рестартираме

sudo reboot

След това свързваме сензора към GPIO щифтовете на raspberry pi – (щифтовете за сензора се свързват с rpi като GROUND(-), VCC(+) SDA и SCL  се свързват с кореспондиращите gpio- виж диаграма за gpio

След въвеждането на командата


sudo i2cdetect -y 1

ще ви покаже, че сензора е свързан на 77 позиция.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77

Инсталираме следните програми ако не сте ги инсталирали преди това

sudo apt–get update

sudo apt–get install git build–essential python–dev python–smbus

sudo apt–get install python–pip

Сваляме библиотека за контролиране на сензора от Adafruit.com

 


git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_BMP.git

cd Adafruit_Python_BMP

sudo python setup.py install

В папката examples ще намерите и примерни скриптове за извличане на дата от сензора . При стартиране на simpletest.py


sudo python simpletest.py

трябва да получите нещо от типа:


Temp = 26.90 *C
Pressure = 99406.00 Pa
Altitude = 161.77 m
Sealevel Pressure = 99398.00 Pa
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 вота, средно: 0,00 от 5)
Трябва да сте регистриран потребител за да гласувате!
Loading...

Записване на стойностите от BMP085 сензора в Google Documents – spreadsheet.

 

 

Вашият отговор