Вмъкване на стойностите от сензора за температура и налягане във видеото от камерата на raspberry pi.

Предварително е необходимо да сте подкарали motion за raspberry pi и сензора за температура и налягане BMP085 или BMP180.

След това активираме уеб-контрол в motion.conf като добавяме или променяме следните параметри: webcontrol_port, webcontrol_localhost и webcontrol_html_output.


# HTTP Based Control
############################################################
# TCP/IP port for the http server to listen on (default: 0 = disabled)
webcontrol_port 8081
# Restrict control connections to localhost only (default: on)
webcontrol_localhost on
# Output for http server, select off to choose raw text plain (default:
# on)
webcontrol_html_output on
############################################################

Рестартираме motion за да се активират промените.


/etc/init.d/motion restart

Документация за всички motion параметри може да намерите тук.

Инсталираме cURL с който се отварят уеб страници за да може да командваме motion през уеб- интерфейса


sudo apt-get install curl

След това създаваме три файла pressure.py, temp.py и set_t_p.sh със следните параметри.

pressure.py

#!/usr/bin/python

import Adafruit_BMP.BMP085 as BMP085
sensor = BMP085.BMP085()
print round((sensor.read_pressure() * 0.001),2)

temp.py

#!/usr/bin/python

import Adafruit_BMP.BMP085 as BMP085
sensor = BMP085.BMP085()
print '{0:0.2f}'.format(sensor.read_temperature())

set_t_p.sh


#!/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin.TEMP_C=`sudo python /home/pi/temp.py`
PRESSURE_PA=`sudo python /home/pi/pressure.py`/usr/bin/curl -s http://127.0.0.1:8081/0/config/set?text_left=Temp%20%20%20%20%20%20%20%20:%20$TEMP_C%20C\\nPressure%20%20%20%20:%20$PRESSURE_PA%20kPa

За добавяне на интервал ползваме %20 защото празното поле се възприема като грешка от програмата. Нов ред с \\n

По същият начин може да се добавят и стойности от операционната, например:


Local_IP=`ip addr | grep 'state UP' -A2 | tail -n1 | awk '{print $2}' | cut -f1 -d'/'`

Правим файловете да може да се екзекутират от всички – execute с командата:


chmode +x set_t_p.sh 
chmode +x temp.py
chmode +x pressure.py 

След това задаваме в crontab set_t_p.sh да се изпълнява на всеки 5 минути

sudo crontab -e
*/5 * * * *   /home/pi/bin/find_up_and_set.sh > /dev/null

Кредит

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 вота, средно: 0,00 от 5)
Трябва да сте регистриран потребител за да гласувате!
Loading...

Вашият отговор