Вмъкване на стойностите от сензора за температура и налягане във видеото от камерата на raspberry pi.

Предварително е необходимо да сте подкарали motion за raspberry pi и сензора за температура и налягане BMP085 или BMP180. След това активираме уеб-контрол в motion.conf като […]

Прочетете повече »