Поморие

Пристанище за лодки

Залез

Сутрин рано, преди изгрев, времето за йодни пари

риволовни лодки

Риболовът с чепаре е изключително удоволствие въпреки малкия размер на рибите – лефер.

Вашият отговор